Inkommen motion till stadgaändring!

 

 

 

Original som det ser ut nu:

4b) val av styrelse bestående av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, två ledamöter och två suppleanter, suppleanterna har enbart rösträtt vid ersättning av ledamöter. Styrelsemedlemmarna väljs å två år: ordförande, vice sekreterare, kassör, en suppleant och en ledamot väljs jämna årtal och vice ordförande, sekreterare, en suppleant och en ledamot väljs ojämna årtal.

Hur det ser ut med ändringen:

4b) val av styrelse bestående av minst: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, två ledamöter och två suppleanter, suppleanterna har enbart rösträtt vid ersättning av ledamöter. Styrelsemedlemmarna väljs å två år: ordförande, vice sekreterare, kassör, en suppleant och en ledamot väljs jämna årtal och vice ordförande, sekreterare, en suppleant och en ledamot väljs ojämna årtal.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.